rungas

rungas
rùngas (vok. dial. runge) sm. (1) Žd, Krtn, Tl, (3) Kv, Vn, Erž, Rs, , Lkš, Pžrl, ruñgas (4) NdŽ, rùngai pl. (1) 1. Q424, R296, N, K, , NdŽ į ratų skersaplautį įstatomas pagalys, prie kurio laikosi šoninės lentos: Vežimas turi keturis rùngus Krtn. Ant ratų tarp rùngų pastato lentas, karklubas mėšlams ar žemėms vežti Grd. Geriausi rùngai tai iš sauso berželio Al. Rungaĩ suleisti į plautą Lkč. Ruñgas nulūžo, vežėčia nukrito Krkl. Bepig, kad tik rungas nulūžta: jį ir su kirviu gali nutašyti Žgč. Tei važiavo, ka visi rungaĩ išlakstė Rs. Tavo ratų rungai dideliai kliba, i tos gardės Dievo žodžiu belaikos Dr. Rungaĩ iš rungininko klimba išjudinti J. Pasturgalis visai suskilo, ir rungaĩ nesilaiko Lkš. Pririšk tą karvę pri ratų rungo, ir tegul eina paskuo vežimo Ms. Čia kratys, laikykis gerai už rungo Šk. Išsitraukęs rùngą, kad imsiu lyginti sprandus, tai atsitrauksite tuoj! Plk. Važnyčiotojas, už rungo užvyniojęs vadeles, iššoko iš vežimo A.Vencl. Užmovęs mučę an vieno rùngo, o šašokėlį ant antro, važiuodamas vis išvien niūkė Jrk61. Liekoriai atradę galvą bene su vežimo rungu sutrešytą TP1881,14. ^ Pradėjo su votkočiais, baigė su rungaĩs Lkv. Miklus kaip rungas LMD(suv.). Ko stovi, lyg rùngą prarijęs?! Skr. 2. NdŽ, Klov nestoras, ppr. dvišakas pagalys, įstatomas į vežėčias, kad būtų galima prikrauti didesnį vežimą: Paimk šešis rungus ir įdėk į ratus, važiuosim šieno vežti . Be rungų šieno teparveši vienai karvei Lnkv. Pridėjo buroklapių vežimą aukščiau rungų Jnš. Pasiimk rungus, bo negalėsi vežimo prikrauti Škn. Kad šveisiu aš tau rùngu per pakulnę, tai pamatysi! Grž.pl. vežimas su tokiais pagaliais; jame telpantis ko nors kiekis: Jis tuščiais rungais parvažiavo (nieko neparsivežė) Prn. Parvežė rungus dobilų Jnš. 3. Brt toks lošimas kortomis. 4. scom. prk. šnek. tingus, nevikrus, nerangus žmogus: Tas mūsų vaikas tikras rungas Šk. Vos pasivelka šis rùngas . Ką tas rungas pasimitrys Vv. Iš tavę tikras rùngas – lenkiasi prie žemės pusę valandos! Dkš. Toks rùngas, kad nė šokt neišmoko Jnk. Ot rungas, ir iš vietos tingi pasijudinti Vl. Tai rùngas! Kap vilkas vieno kaulo! Rdm.
◊ pilnì rùngai girtas: Skaptas po skapto, ir pilnì rungaĩ Erž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • rungas — rùngas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atstūpė — ãtstūpė sf. (1) žr. atstuopė: 1. Be ãtstūpės rungas negali išlaikyti Brs. Prikalk ãtstūpę, kad geriau rungas laikytųsi Yl. 2. Prisegiau ãtstūpę, kad vėjas daržinę nesukreiptų Skd. | Grėblys su atstūpe Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • runga — ×rùnga sf. (1) Kri žr. rungas 2: Įstatyk rungas į vežimą Jnšk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stipinas — 1 stìpinas sm. (3b) DŽ, KŽ 1. N, Sut, Kos54, L, Š, Rtr, NdŽ, LKAI98,126, Škn, Lž, Pšl, Jž, Užp, Ds, Lp, Švn, Grv vienas iš strypų, jungiančių ratlankį su stebule, ratpėdis: Skritulys, ratas be stipinų SD98. Įsek stìpinus į skrytą ir stebulę J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Bic Runga — bei einem Konzert in Auckland, Neuseeland, 2010 Briolette Kah Bic Runga MNZM (* 13. Januar 1976 in Christchurch) ist eine Singer Songwriterin und eine der erfolgreichsten Musikerinnen Neuseelands. Inhaltsverzeichnis …   Deutsch Wikipedia

  • Liste von Medailleuren — In dieser Liste sollen alle Medailleure gesammelt werden. Diese Liste umfasst neben hauptberuflichen Medailleuren auch Künstler, in deren Gesamtwerk Medaillen ein Teilgebiet ihres Schaffens darstellen und Autodidakten, wenn ihre Arbeiten… …   Deutsch Wikipedia

  • aklinis — 1 aklìnis sm. (2) užpakalinis, aklinai įkaustytas rungas: Aklìnis išlūžo Rs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsikruopšti — apsikruõpšti, čia, apsìkruopštė intr., tr. apsitvarkyti: Tik apie save apsikruõpšti užtenka darbo Lkš. Dabar jis viską gerai apsikruõpščia, o kai pas mus buvo, tai baisus rungas Gs. Na tik apsikruopšk greičiau, jau ateina svečių! Plk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atstuopė — ãtstuopė sf. (1) 1. Kal geležis rungui atremti: Nulūžo ãtstuopė, todėl ir rungas nebilaikos tvirtai skersplautė[je] Krtn. Nupirkau gelžį ãtstuopei – žiemą ratus kaldinsiu Dr. 2. bet kokia atrama, atstapas: Reiks žiemą nupjauti ąžuolą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drūčkas — ×drū̃čkas (l. drążki, drążek) sm. (2) 1. kuolas, kalamas į vežimo skersaplaučius prilaikyti drangoms, rungas: Ratam išlūžo drū̃čkas Vb. Drū̃čkai nulūžo, ir dronyčios nukrito Kp. Drūčkai sukalti, jie nieko nekalti NS1406. 2. ppr. pl. sulig rungais …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”